• بهترین نقش بر دیوار مدارس و سایر موسسات  آموزشی

  • بهترین هدیه ی تقدیر برای برگزیده ها و منتخبین

  • تابلو فرش های نجومی دریچه ای متفاوت به اعماق آسمان برای منازل

  • پیشنهاد ویژه: سحابی هلیکس

  • زیباترین هدیه: رز کهکشانی

  • همایش هایی باشکوه : با سحابی پروانه ای و سحابی رزت