سحابی ستون های آفرینش

سحابی ستون های آفرینش (Pillars of Creation) سحابی ستون های آسمان واقع در سحابی “عقاب” به سحابی “ستونهای آفرینش” نیز معروف است. دلیل این نامگذاری آن است که گاز و ذرات کیهانی، در حال آفرینش ستاره های جدید هستند و در عین حال نور ستارگان تازه تشکیل شده ای که در نزدیکی قرار دارند، در […]

سحابی هلیکس

سحابی هلیکس (Helix Nebula) هلیکس یا “چشم خدا” یک سحابی سیاره‌ای با فاصله ی 700 سال نوری از زمین، در صورت فلکی “دلو” است. این سحابی سیاره ای با ترکیبی پیچیده از گرد و غبار، مواد یونیزه شده و گاز، زمانی تشکیل شده که ستاره‌ای مانند خورشید در مرحله ی آخر زندگی خود، به آرامی […]